Home / blog / Tiến hành kiểm tra hoạt động của các công ty xổ số

Tiến hành kiểm tra hoạt động của các công ty xổ số

Thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra các công ty xổ số kiến thiết tại 11 tỉnh, thành phố. Nội dung chính tập trung vào việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại các doanh nghiệp, việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động xổ số, đặc biệt là quản lý doanh thu, chi phí và báo cáo tài chính hàng năm, nhất là thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

công ty xổ số

Kết quả cho thấy đa số các công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về in, phát hành và tiêu thụ vé xổ số, các hoạt động về tổ chức mở thưởng, trao thưởng đúng tiêu chí minh bạch, công khai và rõ ràng. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn một vài hạn chế trong quản lý tài chính. Nhất là đối với việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xổ sổ, ví dụ như áp đặt nguồn thu lên các công ty xổ số chưa phù hợp với bối cảnh hiện tại. Một vài doanh nghiệp ở các địa phương đã xin tăng vốn điều lệ tuy nhiên quyết định phê duyệt lại chưa phù hợp với nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Ở một số công ty còn tiến hành đầu tư tài chính vào các dự án không hiệu quả hoặc vào lĩnh vực khác. Điều này gây nên tình trạng nguồn vốn không được sử dụng phù hợp.

Trước những tồn đọng trên, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 7069/BTC-TTr với nội dung chấp hành pháp luật kinh doanh xổ số đồng thời tiến hành rà soát số thu ngân sách nhà nước phải sát với tiềm năng và tình hình thực tế tại các công ty xổ số. Để làm được điều đó, yêu cầu các cơ quan chức năng phải xem xét kĩ càng, bám sát hoạt động kinh doanh của các công ty xổ số tại địa phương, việc tăng vốn điều lệ cần dựa trên tình hình thực tế, tránh trường hợp gây thất thoát cho nhà nước. Nếu doanh nghiệp kinh doanh xổ số được cấp đủ vốn điều lệ thì các cơ quan cần phải rà soát quỹ đầu tư phát triển, các khoản đầu tư tài chính dài hạn để đảm bảo trình tự thủ tục đúng theo quy định.

 

Check Also

Muốn làm giàu, đừng chơi xổ số

Muốn làm giàu, đừng chơi xổ số

Trúng xổ số luôn là đề tài thú vị để các phương tiện truyền thông …