Home / xổ số quốc tế / Mức thuế phải đóng khi trúng xổ số tại Mỹ

Mức thuế phải đóng khi trúng xổ số tại Mỹ

Theo quy định của Chính phủ Mỹ, khi trúng xổ số, người dân sẽ phải đóng nhiều loại thuế với các mức thuế suất khác nhau. Cụ thể như  Thuế liên bang (Federal tax), thuế tiểu bang (State tax) và thuế địa phương (Local tax). Mặc dù vậy, có một số trường hợp ngoại lệ ở các tiểu bang, quận hạt và thành phố không yêu cầu đóng thuế.

Thống kê cho thấy, mức thuế liên bang cao nhất là 37% đối với tổng thu nhập vượt quá 510.300 USD cho người độc thân và 612.350 USD cho người có gia đình khai chung hồ sơ.

Trong số đó, 24% giá trị giải thưởng đã được PowerBallMega Millions giữ lại để đóng thuế liên bang, những người trúng thưởng có trách nhiệm nộp số tiền còn lại hoặc nhận số dư nếu có.

Pháp luật Hoa Kỳ có quy định rõ rằng, thuế liên bang sẽ được tính dựa trên giá trị trúng thưởng mà người chơi đạt được sau khi đã loại ra tất cả các khoản giảm trừ. Còn thuế tiểu bang và thuế địa phương là 2 trong số các khoản đã được giảm trừ đó. Đến thơid điểm đạo luật cắt giảm thuế và việc làm (Tax Cuts and Jobs Act) đã cho giới hạn mức giảm trừ tối đa mỗi loại là 10.000 USD trong các năm tính thuế từ 2018-2025.

Trong danh sách các tiểu bang đánh thuế thu nhập từ xổ số cao nhất và các tiểu bang tạo thuận lợi nhất cho người trúng xổ số vào năm 2018, các khu vực có mức thuế suất cao nhất gồm Oregon (9,9%), Minnesota (9,85%), Iowa (8,98%), New Jersey (8,97%), Colombia và Vermont (8,95%). 

Thế nhưng, tất cả đều không so sánh được với cư dân thành phố Yonkers và New York thuộc tiểu bang New York khi đang phải gánh mức thuế cao nhất nước Mỹ nếu trúng xổ số. Nguyên nhân là bởi, họ đang phải chịu cả thuế tiểu bang lẫn thuế địa phương. Nếu cộng thêm 3,9% thuế địa phương vào 8,8% thuế tiểu bang thì thuế suất người trúng xổ số nơi đây phải chi trả là vào khoảng 13%.

Check Also

Trúng xổ số hơn 3.000 tỷ vẫn làm công nhân xây dựng

Steve Thomson, một công nhân xây dựng tại Anh hàng ngày vẫn chăm chỉ với …